Success Career Man Career Ladder  - geralt / Pixabay

Nevyplácí vám zaměstnavatel mzdu?

Práce je nedostatek, nesnadno se hledá, a když nějakou naleznete, pravidelně chodíte pracovat, může se vám stát obrovská nepříjemnost – nedostanete zaplaceno. Co dělat, když se na vás zaměstnavatel jednoduše vybodne a nezaplatí vám odpracované hodiny? Především má každý zaměstnavatel povinnost dodržovat zákoník práce. Pokud vám zaměstnavatel neplatí, můžete dát okamžitou výpověď.

Jestliže došlo k tomu, že vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu či její část do patnácti dnů po uplynutí doby její splatnosti, můžete ihned zrušit pracovní poměr. Mzda je zároveň splatná po výkonu práce – nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, kdy vzniklo právo na mzdu.

S vymáháním dluhu za výplatu nebo více výplat to bude pochopitelně horší. Když se rozhodne peníze nedat, nedá je a vy je můžete vymáhat soudně. Dlužné mzdy může také vyplatit úřad práce. V tomto případě, kdy vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu, si můžete zajít s žádostí o výplatu dlužných mzdových nároků na příslušnou krajskou pobočku úřadu práce, kde s vámi o tom musí jednat. Počítejte však s tím, že dlužné mzdy se vám proplatí jenom v případech, kdy se ocitne váš zaměstnavatel v platební neschopnosti – podle ust. § 3 písm. c zákona č. 118/2000 Sb.

Na zaměstnavatele musí být podán insolvenční návrh či bylo zahájeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení u příslušného krajského soudu. Insolvenční návrh na svého zaměstnavatele je možné podat i od zaměstnance nebo bývalého zaměstnance, kterým zaměstnavatel nezaplatil a dluží jim mzdu. Úřad práce ovšem nezaplatí poškozeným zaměstnancům dlužnou mzdu v plné výši, ale jen takovou částku, která odpovídá době tří kalendářním měsícům za rozhodné období.

Rozhodné období znamená, že půjde o kalendářní měsíc, kdy došlo k vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení, nebo kdy došlo k podání insolvenčního návrhu. Platí to i pro 3  kalendářní měsíce předcházející tomuto měsíci a 3i kalendářní měsíce následující po tomto měsíci. Celková výše mzdových nároků, které se budou vyplácet jednomu zaměstnanci přitom nesmí být vyšší než za 1 měsíc 1,5 násobek stanovené průměrné mzdy v národním hospodářství.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *