Entrepreneur Start Rocket Start Up  - geralt / Pixabay

Šéf mne přivede do blázince

Už jste si několikrát řekli: “Šéf mne přivede do blázince”, ale problém s ním si neodvážíte říkat nahlas? Raději nic podobného ani neprobíráte s kolegy, protože doba je zlá a každý se chytne příležitosti, jak by vám mohl uškodit? Donášení a referování o nespokojenosti Pokračování

Success Career Man Career Ladder  - geralt / Pixabay

Jak se v práci cítit lépe

Všem zaměstnaným a pracujícím se nepoštěstí mít práci, která vás baví a naplňuje. Ovšem, jestliže náležíte k jedincům, kteří chodí do práce s odporem, tak vám to ve vašem štěstí moc nepomůže a věřte, že špatná psychika si umí s člověkem dost pohrát. Stanete Pokračování

Entrepreneur Start Start Up Career  - geralt / Pixabay

Alternativní pracovní úvazky

Alternativní pracovní úvazky

Alternativní pracovní úvazky

Pod pojmem alternativní pracovní úvazek se míní každý jiný než osmihodinový, nebo týdenní pracovní doba. Zájem o tyto úvazky stále roste a nejedná se jenom o ženy na mateřské dovolené nebo starší osoby.

Do alternativního úvazku patří poloviční s pracovní dobou pětkrát Pokračování