Entrepreneur Start Start Up Career  - geralt / Pixabay

Strukturovaný životopis ke stažení 1: vzor 2010 / 2011

Pokud Vás trápí otázka jak napsat správně životopis, nejsnadnější cestou je zvolit některou z dostupných šablon pro životopis ke stažení. Tento formulář Vám pomůže vyplnit podle šablony celý životopis. Vytvoříte tak přehledný a hezký strukturovaný životopis s profesnímu údaji.

Success Career Man Career Ladder  - geralt / Pixabay

Vzor strukturovaný životopis v češtině

Toto je velmi jednoduchá podoba pro vzor strukturovaný životopis. Jednotlivé položky tohoto vzorového strukturovaného životopisu by mohly obsahovat více údajů – více inflací o dosaženém vzdělání, více profesních zkušeností atd. V zásadě ale strukturovaný životopis musí obsahovat jen tyto základní údaje. Toto je základní vzor pro strukturovaný životopis

Entrepreneur Start Rocket Start Up  - geralt / Pixabay

Vzor životopis v Angličtině ke stažení: 3 šablona

Pokud hledáte vzor pro životopis v angličtině, podívejte se na tuto šablonu, kterou jsme pro Vás připravili. Další šablony pro životopis v angličtině nebo i pro životopis česky najdete v naší sekci ke stažení. Šablonu, vzor pro životopis si můžete stáhnout do svého počítače a připravený dokument vyplnit.

Entrepreneur Idea Competence Vision  - geralt / Pixabay

Vzor životopis v Angličtině ke stažení: 1 šablona

Anglický životopis se od životopisu v češtině příliš neliší. Struktura informací je velmi podobná. Snad jen s několika rozdíly. V anglicky mluvících zemích se neklade tak velký důraz na samotnou pozici jako spíše na reálné pracovní zkušenosti.