Career Man Career Ladder Silhouette  - geralt / Pixabay

Sociální dávky v roce 2013

Sociální dávky v roce 2013

Sociální dávky v roce 2013

Systém státní sociální podpory je v naší republice upravován zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Zaobírá se přídavky na dítě, porodným, pohřebným, rodičovským příspěvkem a příspěvkem na bydlení. Dávky pěstounské péče nepatří od 1. ledna 2013 do dávek státní sociální podpory a jsou upravovány zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jak vypadají další sociální dávky 2013?

Na pohřebné 2013 má nárok osoba vypravující pohřeb nezaopatřenému dítěti a osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Je to podmíněno trvalým pobytem zemřelého na území ČR.  Pohřebné činí částka 5 000 Kč. Přídavky na dítě 2013 si mohou nárokovat rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Získáte je měsíčně. Pro děti – do 6 let 500 Kč, 6 – 15 let 610 Kč a 15 -26 let 700 Kč. Rodičovský příspěvek 2013 může nárokovat rodič, který osobně, celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Lze čerpat peníze až do výše 220 000 Kč, nejpozději do 4 let dítěte.

O porodné 2013 si mohou zažádat rodiče nebo matka samoživitelky, i jiné osoby mající v dítě v péči. Porodné na rok 2013 činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě. Jestliže se zároveň s prvním narozením narodí i další dítě – u dvojčat či vícerčat, výše porodného činí 19 500 Kč. Nárok na sociální dávky mohou uplatňovat jen fyzické osoby, které mají společně s posuzovanými trvalý pobyt na území České republiky.

A jak vypadá životní minimum od 1. ledna 2013? Životní minimum 2013 je uváděno na jeden měsíc. Jednotlivec má mít minimálně 3410 Kč, první dospělá osoba v domácnosti 3140 Kč,  druhá a další dospělá osoba v domácnosti 2830 Kč, nezaopatřené dítě ve věku do šesti let 1740 Kč, nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let 2140 Kč a nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let 2450 Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.